Posts Tagged With: iPad

Formativt arbetssätt och bedömning för lärande

”Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med
utgångspunkten i det kända producera kunskap om det okända”
(Jacobo Zabarella)

Många lärare jobbar formativt i sin undervisning, och har så gjort så många år, dock kanske utan att kalla det för just formativt. Att arbeta formativt har avsikt att stärka elevens lärande genom att ta reda på vad eleven har lärt sig ( summativt syfte) och ge kontinuerlig återkoppling i förhållande till målet. De sista åren har arbetssättet ändå lyfts fram som ett av de mer lyckosamma undervisningssätten och forskning talar för att högre måluppfyllelse nås vid formativ bedömning. Bedömningsprocessen kännetecknas av att målen tydliggörs, att läraren tar reda på var eleven befinner sig under arbetetets gång mot målet, samt återkoppling som ger vägledning om hur eleven ska komma vidare mot målet. Syftet är inte att döma utan att för läraren ta reda på så mycket den kan om var eleverna befinner sig, för att kunna utforma undervisningen så att den så bra som möjligt möter elevernas behov.

BFL (Bedömning för lärande) är uppbyggt ut i från Dylan Williams fem nyckelstrategier, strategier i hur lärare ska agera för att föra lärandet framåt. Under några av nyckelstrategierna kommer det tips på digitala verktyg, webbsidor eller appar som du kan använda i det formativa arbetet:
(Läs gärna mer här)

1. Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer

 • GAP är en metod att använda vid uppstarten till ett nytt arbetsområde som utgår i från de tre frågorna Var är vi,  Vart ska vi och Hur tar vi oss dit som skrivs i tre kolumner. I höger kolumn utgår man ifrån lärandemålen i kurs- eller ämnesplanen. I vänsterkolumnen utgår läraren och elever från frågeställningen  Var är vi? genom gemensam kartläggning av elevens nuvarande kunskaper. I mittenkolumnen är det tomt (ett gap) där eleven kan beskriva hur eleven vill jobba för att nå lärandemålen.

2. Att skapa tydliga tecken på lärande.

3. Att ge återkoppling som för lärandet framåt.

 • Google dokument är bra på så sätt att du kan dela ett dokument med flera. Du som lärare kan gå in och ge återkoppling på det eleven har skrivit
 • ShowBie är en app där läraren kan lägga upp sina klasser och grupper. Både elever och lärare kan lägga upp dokument, små ljudinspelningar, filmer mm
 • Padlet är en arbetsyta där fler kan samarbeta och ge feedback (feed forward).

4. Att aktivera eleverna som resurser åt varandra.

5. Att förmå eleverna ta lärandet i egna händer.

 

Det inkluderande klassrummet:

I det inkluderande klassrummet är det än mer viktigt att synliggöra lärandemål med matriser, planeringar och kontinuerliga återkopplingar. Att veta vad som förväntas av en och hur bedömningen kommer att ske, samt att utgå från de faktorer som fungerar. Läs gärna mer om detta på Helena Wallbergs blogg Specialpedagogen.

Metoder och verktyg:

Alla människor är inte lika och har absolut inte lika behov. Det behöver finnas olika verktyg att välja mellan för att ta sig dit man önskar. I Lgr11 och Lgy11 står det att läsa: ”Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också flera vägar att nå målen”. Vad som är viktigt i detta är lärarens kompetens i vilka verktyg som finns och hur de kan användas. Lärare behöver kontinuerligt kompetensutveckling och tid för att handleda varandra…”. 

Att använda digitala verktyg kan vara ett sätt att effektivisera och förstärka i den formativa undervisningen och som avslutning lägger jag till en lista med förslag på webbsidor och  appar att använda i det formativa arbetet: Verktyg för formativ bedömning

[listly  id=”vkI” layout=”full” per_page=”25″]

 

 

 

 

Categories: Formativ bedömning | Etiketter: , , , , , , | 3 kommentarer

Likvärdig skola för alla med stöd av IT

Vi pratar så ofta om att ”alla elever ska ha lika möjligheter” att det ska vara likvärdig skola i Sverige. Är det så i Sverige? Vilka möjligheter finns det för våra barn och elever med handikapp/funktionsnedsättningar att lära på egna villkor? Känner lärare och pedagoger till vilka möjligheter det finns att med enkla medel underlätta för barn och elever bara genom att använda de inställningar som finns i telefon (iPhone) eller iPad?

I november hade jag förmånen att få åka till Berlin på ett Apple konvent.  Under en dag fick vi möta människor med olika handikapp och funktionsnedsättningar som berättade och visade hur de använde sig av sina telefoner och iPads för att underlätta i vardagen genom inställningar i iOs8. Inställningar som jag inte hade en aning om…!

Vilka inställningar kan man då göra? Genom att gå in på InställningarAllmäntHjälpmedel så hittar du olika möjligheter indelat i syn, text, hörsel, iPad hjälpmedel 1medier, inlärning och interagering. Jag går här igenom lite kort vilka inställningar som finns och vad de innebär, men det finns så klart mycket fler och mer avancerade inställningar än detta. Man behöver sitta ned och pröva sig fram för att bli trygg med dessa inställningar.  Jag kan verkligen rekommendera SPSM´s skrift ”Tips och idéer för iPad”  som beskriver hur man ställer in och aktiverar inställningarna. Du hittar den här.

Syn: Här finns det många olika inställningar att göra:

 • VoiceOver: Objekten på skärmen läses upp. Genom att trycka på ett objekt markerar  du det och om du trycker snabbt två gånger aktiverar du det. Talet iPad hjälpmedel 2kan ställas in i önskad hastighet och språk.  Även Punktskrift kan ställas in. Under Rotor kan du göra fininställningar som exempelvis att kunna skriva var som helst på skärmen (Handskrift).
 • Vidare går det att Invertera färger (bakgrunden blir svart och texten vit), eller ta bort färger med Gråskala.
 • Genom nya uppdateringen är talsyntesen (Talamarkering) bättre än förut. Med den kan du få text uppläst, exempelvis i anteckningar, mejl eller internetsidor. Ställ in så att den passar med läshastighet och det språk du vill att den ska läsa upp, samt om orden ska markeras när de läses upp (Markera innehåll).
 • Du kan ställa in om du vill att skärmen ska läsas upp genom att svepa med två fingrar från iPadens övre kant och ner.
 • Zooma texten, antingen med en mindre ram som kan flyttas runt eller hela sidan. iPad hjälpmedel
 • Genom att dra i reglaget kan du ställa in texten så att den blir större eller fet.
 • Du kan även få ramar runt knapparna (Knappformer), öka kontrast så att texten blir mer lättläst mm.
 • Du kan diktera text i stället för att skriva själv (tal-text). Detta aktiverar du genom Inställningar-Allmänt-Tangentbord-Aktivera Diktering

Hörsel:

 • Ställ in så att iPadens ljud går direkt in i hörapparaten med Bluetooth (Parkoppling).

Medier:

 • Det är möjligt att få text via iPad när du tittar på film (om filmen har text tillgängligt), även videobeskrivningar uppspelade.

Inlärning:

 • Genom att aktivera Guidad åtkomst kan du styra vilka funktioner i en app som ska vara tillgängliga och undvika oönskade tryckningar. Aktivera tjänsten genom att dra i reglaget. Du startar och stänger Guidad Åtkomst genom att snabbt trycka tre gånger på hemknappen. För att starta och avsluta behövs den kod som du aktiverade Guidade Åtkomsten med från början.

Interagering:

 • Reglagestyrning – Styr iPaden genom att använda ett adaptivt tillbehör, exempelvis ett externt tangentbord, kopplade brytare, eller den inbyggda kameran för att styra med huvudrörelser.
 • Assistiv Touch – Ändra inställningar för gester om du har motoriska svårigheter (exempelvis nypa, trycka på hemknapp), eller skapa egna som passar dig.
 • Hemknappsklickintervall – Justera hur fort man måste klicka på hemknappen vid dubbel-eller trippelklick.
 • Hjälpmedelsgenväg – Ställ in vad trippelklick på hemknappen ska aktivera (om du markerar fler måste du välja från den lista som kommer upp).

 

Läs mer här på skolverket om elever med funktionsnedsättning!
Här kan du läsa om barn och elevers rättigheter!
SPSM – It i lärandet

 

 

Categories: iPad, Spec, Stöd, Uncategorized | Etiketter: , , | 2 kommentarer

iPad – Inställningar, hjälpmedel. talamarkering och mejl

Categories: iPad, Kompetensutveckling | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Att starta upp iPad från början samt att skapa apple-id utan kontokort!

Categories: Appar, iPad | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Ta hand om din iPad. Vistaskolan 2014

Categories: iPad | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Fortbildning och inspiration!

Inspiration på Östra grundskolan i skogås

Malin Broberg, lärare på
Fredrikshovs slotts skola

Malin Broberg, Östra grundskolan

I dag har vi haft förmånen att få lyssna till Malin Broberg och hennes inspirations fortbildning för pedagogerna på Östra grundskolan i Skogås. Malin började med att visa filmen ”Lärande i det digitala samhället” (Go Animate) som tar upp allt det vi faktisk gör på nätet nu. Vi har gått från att ha varit konsumenter till producenter- vi gör själva.

 Alla fick diskutera de frågor som ställdes på slutet av filmen (se foton).  Grupperna berättade vad de kommit fram till; av grupperna fastnade vid frågan ”Vad är kunskap”. En annan grupp kom fram till att tillgänglighet måste Malin Broberg 1Malin Broberg 2finnas och fungera. Malin pratar om att det är viktigt att utgå från det man redan har och sedan utvidga det; på så sätt får man in det digitala i arbetet.

Att jobba med film (iMovie) i klassen.
Det är inte bara roligt, både för dig och eleverna,  utan kan även ge stora  vinster för dig som pedagog.Ett sätt att jobba med filmen är exempelvis att eleverna får i uppgift att  spela in sig själva när de recenserar eller diskuterar en bok. Detta kan göras både på svenska,- och engelskalektionen. Du som pedagog får tid att gå runt och lyssna på deras diskussion, eller använda filmen för att gå tillbaka och lyssna på innehåll, argumentation eller uttal. Använd den i engelska-arbetet, exempelvis att göra en dokumentär om sig själva: ”This is me” . Använd filmen i geometri: filma olika former ute, kopiera in i Book Creator och skriv i boken om dessa. Använd filmkameran när de läser upp det de har skrivit för en kompis osv; det finns som sagt otaliga möjligheter!

Efter förmiddagskaffet var det dags att jobba kreativt själv med iMovie. Alla gjorde egna filmer och några var modiga och vågade visa sina på storbilden- bra jobbat!

Categories: Föreläsning, Internet, iPad, Kompetensutveckling, Uncategorized | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

iPad studiecirkel!

Det blir mer och mer vanligt för förskolor och skolor att köpa in iPads till sina verksamheter och behovet för fortbildning växer lavinartat! Problemet är att hinna med alla som vill och behöver stöd när kommunen är stor och det finns så många pedagoger. Hur kan man då lösa detta – för utbildning måste ju ske om iPaden ska kunna användas.

Ett sätt är att anordna studiecirklar på den egna arbetsplatsen där någon som redan är bekant med verktyget kan leda. Eller så träffas man och använder de lärresurser som fnns på nätet; det finns otroligt mycket att välja mellan. Det  är nog mer det som kan vara problemet; att just veta vilken lärresurs som man ska välja. Därför vill jag nu lyfta fram en som är mycket användbar och som är lättförstålig. Den inriktar sig på en kreativ användning av iPadens funktioner för bild, video, ljud och text och det är en grupp Malmö-pedagoger med erfarenhet av iPad i förskola, skola och specialpedagogik som skapat denna lärresurs . Den inriktar sig till förskola, grundskola och gymnasium.

Börja med att bestämma gruppen, välj om en ska leda, eller om ni tillsammans går igenom steg för steg. Ni kan välja att vara två om en iPad, eller ha varsin. Det är också bra att välja ett rum där ni får sitta i fred och som har en SmartBoard eller kanon så att alla kan se stegen!

Lycka till!

Du hittar studiecirkeln för iPad HÄR

Categories: Appar, Internet, iPad, Kompetensutveckling, Uncategorized | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Lärplattan naturlig del av förskolebarnens vardag!

Det händer mycket i Huddinge kommun när det gäller implementering och användandet av digitala verktyg i för, -grund och gymnasieskola. Som IT-pedagog i kommunen har jag förmånen att få besöka och se med egna ögon vad som händer ute i verksamheterna och jag tycker att vi har all grund till att vara stolta!

Kräppla förskola arbetar med lärplattan som ett komplement: ”de ersätter inte det gamla utan kompletterar allt annat vi gör”, säger Angela Graper, förskolechef för Kräppla och Kungsfågelns förskolor i Stuvsta. Pedagogerna har fått gå utbildningar för att lära sig tekniken och har också hållt kurser för många av kommunens förskolepedagoger.

HÄR kan du läsa mer om hur de tänker och jobbar på Kräppla fsk! I kommunen har vi en e-strategi som säger  att ” Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-IT-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden”; – och vi är på god väg!

IMG_1811

Categories: Appar, Förmågor, iPad, Kompetensutveckling, Uncategorized | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Mot konferensen ”Digitala Pedagogiska verktyg i förskolan”!

Just nu sitter jag på mitt hotellrum och förbereder mig inför dagens konferens i Göteborg. Jag tror att det blir en spännande dag med mycket information och tips.
Det jag ser mest fram emot är Fil. Dr. Susanne Kjällanders föreläsning som handlar om ”Barns lärande i digitala miljöer – en beskrivning och några key findings”, ”En ny generation – digital natives” och ”Digitala lärplattor i förskolan – forsknings- exempel”; en utvärdering av iPadprojektet i Botkyrka kommun.

Fler spännande föreläsningar som är under dagen: Tove Anderssons ”Språkutveckling i förskolan”, Elisabeth Steglin Wahlströms ”Pedagogen gör skillnad”, Eva-Marie Kallin- Geocaching i förskolan- en modern form för skattjakt! Hon kommer även att berätta om ”Mattepaddagogik!- Som sagt en spännande dag i sikte, och jag återkommer med mer information snart!

Categories: Uncategorized | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Att Skriva Sig till Läsning

20130919-134545.jpg

20130919-134600.jpg

20130919-134612.jpg

Categories: Appar, ASL, Förmågor, iPad | Etiketter: , , , | 3 kommentarer

Blogga med WordPress.com.

Idrott och hälsa // Pops Academy

Idrott och hälsa åk 4 - 9 Pops Academy

Digitalt lärande

i Huddinge kommun

The Teach Geek

Improving learning with technology

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

Gary King

Welcome to my blog - Teaching | Learning | Leadership | Innovation

mICT education

Utan kunskap är livet inte mer än skuggan av döden./Moliére

Psykologi för Lärande | PFL

tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

Hjärna med händer

Slöjd. Händer och hjärna arbetar tillsammans

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

autismnvskane

Aktiviteter. Stöd. Gemenskap.

Fröken Ann

Change your thoughts and you can change your world!

Helén i skolan

Här presenterar grundsärskolan åk 1-3 sitt arbete.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

SpelLäraren

En blog för dig som lärare eller förälder som vill veta mer om vad barn och ungdomar spelar för spel eller är nyfiken på gamification

%d bloggare gillar detta: