Posts Tagged With: forskning

Framtid…

Sitter här och funderar på framtiden, vilket egentligen är lite förkastligt. Ingen kan med säkerhet säga hur det blir eller är om några år. Likväl är det kittlande att leka med olika scenarier och tankar om hur det skulle kunna bli 🙂 En sak är ju helt säkert och det är att allt utvecklas och förändras i rasande fart… Det viktiga kanske är att fokusera på ”här och nu”…?

Mitt jobb är att stötta och driva den pedagogiska IT utvecklingen i kommunen (självklart inte ensam, jag har kompetenta och duktiga kollegor vilket jag är otroligt tacksam för). Från och till känns det som att jag inte hinner med i utvecklingen, i bland flyter allt på –  Och i bland funderar jag på vad jag egentligen håller på med 🙂

Men, mestadels brukar jag känna en enorm tillfredställelse och glädje att få uppleva allt nytt och spännande samt att få vara med på den otroliga häftiga resan som vi gör i vår kommun… Vi är absolut inte en 1:1 kommun fullt ut än, men vi jobbar på det. Inte heller har alla kommit igenom och gjort sig klar med ”app- och- teknik-träsket”, men, många är på väg över i nästa stadie där IKT ut i från pedagogik och metodik är det centrala… Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig.

Men, även om jag tycker mig skönja en viss förändrad syn i hur vi diskuterar kring IT i undervisningen, så är det ändå viktigt att fortsätta diskutera och analysera hur vi använder oss av det i våra verksamheter, för att fortsätta den förändringsprocess vi har påbörjat. Vi behöver bli mer konkreta i beskrivningar av VAD vi använder och HUR vi använder IT och utgå i från VARFÖR, för att bli mer medvetna i det vi gör. Morten Søby, avdelningsdirektör på norska Senter for IKT i utdanningen, konstaterade i en artikel i tidskriften Journal of Digital Literacy, att det viktigaste utvecklingsarbetet ligger i att lyfta fram det eleverna behöver lära sig, förstå vad som krävs för att motivera dem att lära sig och utvecklas, samt hur undervisningen bör bedrivas. SMIL, Sammenhengen mellom IKT-bruk og läringsutbytte (Norskt forskningsprojekt, presenterades i maj. Läs mer här), lyfte fram i sin rapport att datortäthet och användningstid per vecka tillsammans med lärarens kompetens, ledning av klassen och hur de digitala möjligheterna används är indikatorer för fördjupat lärande. Det krävs struktur, tydliga mål och lärarledda lektioner…

Jag tror att om lärare får möjlighet att fortbilda sig skapar det en trygghet som bidrar till att våga ta in IKT i sin undervisning. När man lär sig hantera verktygen ser man också vilka användnings områden och potential som finns – man vågar ”gå utanför boxen”. Det viktigaste är ändå att förstå att det inte är verktyget i sig som är avgörande, utan det eleven faktisk ska lära sig – verktyget ska vara ett stöd i den processen… Om lärare får fortbildning bidrar det till att de blir trygga i sin ledarroll och kan låta IT bli en naturlig del i undervisningen där förmågor och mål är det centrala, styrt ut i från pedagogik och metodik…

Som sagt, det händer mycket i kommunen och – Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig!

Categories: Forskning, Fortbildning, Kompetensutveckling, Ledning, Uncategorized | Etiketter: , , , , , , | Lämna en kommentar

Svensk forskning om 1:1 – vilka slutsatser drar vi?

I dag kommer det att vara en halvdagsseminarium på skolverket i samarbete med stiftelsen DIU där svenska forskare kommer att presentera några av sina större studier av 1:1 i svenska skolor. Forskningen belyser olika aspekter på digitaliseringen i  skolan. Därefter blir det diskussioner och samtal om perspektiv, resultat och slutsatser. Medverkande forskare är Håkan Fleischer, Åke Grönlund och Susanne Kjällander. Samtalsledare/moderatorer är Peter Becker, DiU, och Peter Karlberg, Skolverket.

Du kan följa seminariet live här 12.30-16.30 :

Categories: Föreläsning, Forskning | Etiketter: , , , , , | 3 kommentarer

Nätetik…

Den 7 oktober lanserade Statens medieråd rapporten Ungar & medier 2012/13, där 2000 barn och unga mellan 9 och 18 år tillfrågats av Statistiska centralbyrån (SCB) om sin medievardag och attityder till medieanvändning. I den kan man läsa ut att internetanvändningen har ökat sedan 2010 för de unga och med nära på 100 % från 12 års ålder. Hela 91 % engagerar sig i sociala nätverk (Svenskarna och internet 2012). En av orsakerna kan vara att internet är tillgängligt nästan överallt, och särskilt i mobiltelefonerna. Att så många är engagerade i nätverk skapar självklart också arenor för både kränkningar och mobbing; tyvärr svåra att upptäcka för oss vuxna…

Friends har genomfört en undersökning (2012) bland barn 12-16 år samt vuxna som har barn 7-17 år: ”Om ungas liv på nätet och hur vuxna kan agera för ett schysstare nätklimat”. Rapporten visar att hela 45 % av barn och unga har blivit kränkta via nätet eller mobilen.
90 %, både unga och vuxna, tror att det är lättare att kränka någon på nätet eftersom man inte ser personen. Det som är oroande är att bara hälften av unga skulle ta hjälp av en vuxen om de blev utsatta för kränkningar… För att skapa ett schysstare klimat på nätet tyckte de unga att det bästa vuxna kan göra är att prata om hur man är mot andra på nätet, vara goda förebilder samt att visa vad man kan göra om man blir kränkt.

Vad kan vi då göra för att hjälpa våra barn och unga att skapa ett ok klimat på nätet? Vi har ett stort ansvar, både som förälder och lärare. När jag själv gick i skolan hade vi ämnen som livskunskap och EQ på schemat där vi fick lära oss hur man förhåller sig till sig själv och andra, respekt för varandra och ett försök till att ge oss en gemensam värdegrund att utgå ifrån. Jag tror kanske inte att detta är hela lösningen för att komma åt kränkningar och mobbing på nätet till fullo, men det är ett steg på vägen… De unga måste lära sig vad som är ok att skriva men också vem de kan vända sig till om de skulle bli utsatta för elaka kommentarer, sms eller inlägg. Och vems ansvar är det att lära de unga allt detta, om inte vårt, vi som är vuxna? Här hittar du en webbaserad utbildning för lärare att använda i undervisningen. Låt oss göra någonting åt den stigande trenden när det gäller nätmobbing och kränkningar på nätet bland unga!

Här följer länkar som kan vara bra att ha tillgång till:

Categories: Internet, Kränkningar, Nätmobbing, Uncategorized | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Skolportens konferens ”Digitala pedagogiska verktyg i förskolan”- Göteborg 130920

Fredagen den 20/9 åkte m in kollega Sylvia och jag ner till Göteborg för att delta på Skolportens anordnade konferens om iPads som pedagogiskt verktyg i förskolan. Här kommer en kort resumé- vill du läsa mer så hittar du fortsättning och lite mer utförliga ”rapporter” på sidan ”Föreläsningar och studiebesök”.

Dagen började redan klockan 8.30 med registrering, därefter önskade Birgitta Hartzell från skolporten alla välkomna.

Morgonens första föreläsning, iPad i förskolan- pedagogen gör skillnad/Dokumentation, stod Elisabeth Steglin Wahlström för. Elisabeth är mellanstadielärare i botten, har jobbat som rektor och är nu förskolechef. Hon är även medförfattare till flera böcker, bland annat ” Lär och lek med surfplatta i förskolan, tillsammans med Lena Gällhagen. Under hennes föreläsning gavs det många goda tips och ideér på hur iPaden blir ett pedagogiskt verktyg tillsammans med rätt appar.

Dagens andra föreläsare var Eva-Marie Kallin som berättade om Geocaching i förskolan. När man GeoCachar så går man på jakt efter skatter som är gömda och finns över hela jorden. De kan vara ”nano-små” eller enormt stora, ligga på toppen av en mast eller på botten av en sjö; de kan ligga överallt! I dag finns det över 50 000 skatter utlagda och detta vet man eftersom man registrerar och skriver en liten beskrivelse på webben när man har lagt ut sin skatt… Eva-Marie gav goda tips på bra appar och hur man som pedagog kan lägga upp arbetet när man jobbar med Geocaching.

Dagens tredje föreläsare var Susanne är Fil. Dr och Förskollärarutbildare på Stockholms universitet samt forskar i didaktik med inriktning förskola och IKT. Under ett år har hon forskat om vad förskolebarn gör i den digitala miljön i ett projekt som heter AppKnapp-peka, lek och lär i förskolan. Under en timme fick vi höra vad hon kommit fram till i sin avhandling om hur barn lär sig och kommunicerar i en digital miljö. Att tänka på för oss som börjar bli lite äldre: Centralt begrepp: Digital natives– Barnen som föds nu, föds in i den digitala världen! Vi andra är digitala immigranter!

Fler föreläsningar kommer i morgon!

Categories: Appar, Förmågor, Internet, iPad, Läroplan | Etiketter: , , , , , , , | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Idrott och hälsa // Pops Academy

Idrott och hälsa åk 4 - 9 Pops Academy

Digitalt lärande

i Huddinge kommun

The Teach Geek

Improving learning with technology

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

Gary King

Welcome to my blog - Teaching | Learning | Leadership | Innovation

mICT education

Utan kunskap är livet inte mer än skuggan av döden./Moliére

Psykologi för Lärande | PFL

tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

Hjärna med händer

Slöjd. Händer och hjärna arbetar tillsammans

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

autismnvskane

Aktiviteter. Stöd. Gemenskap.

Fröken Ann

Change your thoughts and you can change your world!

Helén i skolan

Här presenterar grundsärskolan åk 1-3 sitt arbete.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

SpelLäraren

En blog för dig som lärare eller förälder som vill veta mer om vad barn och ungdomar spelar för spel eller är nyfiken på gamification

%d bloggare gillar detta: