Posts Tagged With: digitala verktyg

2015-01-07: Terminen och årets första fortbildning!

I går inledde vi vårterminens första arbetsdag efter julledighet med fortbildning för pedagogerna på Stenmoskolan och Källbrinkskolan (Skogskällan) Dagen delades upp mellan skolorna så att vi på förmiddagen var på Stenmo och på eftermiddagen på Skogskällan. Första delen var ett ”inspirationspass” där vi bland annat visade filmer och berättade hur lärare och elever har använt apparna iMovie, Garageband, Pages, Keynote och Numbers. I det andra passet jobbade pedagogerna i olika grupper, där de fick jobba ”hands on” samtidigt som vi gick igenom apparnas funktioner. Det var en härlig start på den nya terminen!

Trots ganska lång ledighet så är det underligt hur fort man kommer in i arbetet igen!

Inspirationspasset inleddes med denna film:

Och här är bildspelet som användes till Inspirationspasset:

Categories: Appar, Fortbildning, Grundskola, iPad | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Entreprenöriellet lärande

Jag bygger vidare i dag på det jag började med i går- 21st century teachers och de olika inlärningsmetoder jag skrev om.  En sak är ju att läsa om alla bra sätt att jobba, men hur görs det i vekligheten? Och hur skapas en meningsfull skola i dagens verklighet som även är gångbar i nästa sekel? En del kan tyckas ”flummigt” i diskussioner som förs och alla verkar tycka hur det ska se ut. Det är inget fel med visioner och drömmar, men vi får inte glömma att vi redan är på väg.

Ett sätt att jobba på som utgår i från elevernas verklighet och som skapar en mening i det de gör är att jobba entreprenöriellt vilket flera skolor i Huddinge kommun gör. Lärare utbildas under ett år tillsammans med lärarna Michael Lindqvist och Anna Sterlinger Ahlring ( Läs mer HÄR ) Målet är att utveckla arbetssätt som kännetecknas av motiverande och kreativa arbetsformer. Skola och arbetsliv ska integreras så att även omvärlden blir intressant i undervisningen.

I det entreprenöriella arbetet är det lätt att få in nyttjandet av digitala verktyg exempelvis i form av att dokumentera  sitt  arbete under arbetets gång, skarpt mål etc. Jag jobbade själv i ett år, i större och mindre grad i perioder, i en årskurs etta just på detta sättet. Trots att barnen var små fungerade det utmärkt och barnen älskade att komma till skolan för att jobba tillsammans. Det blev fantastiska lösningar och presentationer av deras arbeten och de vann till och med lite priser på vägen 🙂 Även i de andra klasserna gjorde de fantastiska saker och jag vet att det är likadant på flera skolor i kommunen!

Blir du sugen på att jobba entreprenöriellt? Titta på det här filmklippet entreprenöriellt lärande, sök litteratur, diskutera på Huddingepedagogens Facebooksida !

Sugen på ännu mer? HÄR kan du läsa mer om vad TÄNK OM skriver om entreprenöriellt lärande!

Categories: 21st century, Entreprenöriellt lärande, Kompetensutveckling, Uncategorized | Etiketter: , , , , | Lämna en kommentar

Digitala skollyftets första talare!

Nu äntligen har det dragit i gång; det digitala skollyftet! (Läs mer HÄR) Den första ut att tala är Anne-Marie Körling: titta på inspelningen HÄR!

Categories: Föreläsning, Internet, Kompetensutveckling, Uncategorized | Etiketter: , , | 1 kommentar

Digitala verktyg för att se elevens lärande

Patricia Díaz, lärare i engelska och spanska, säger att sociala medier och andra digitala verktyg ger lärare nya möjligheter att bedöma eleverna och ger förslag på hur lärare kan arbeta med återkoppling för att göra både bedömningen och eleverna mer synliga.

Se hennes föreläsning som sändes den 14/10 genom skolporten på UR Play.

Digitala verktyg för att se elevens lärande

Categories: Datorer, Föreläsning, Förmågor, Internet, Kompetensutveckling | Etiketter: , , , , , , , | Lämna en kommentar

Entreprenöriellt lärande och Appar

I Huddinge kommun arbetar många skolor entreprenöriellt och med digitala verktyg som till exempel iPads.  Michael Lindqvist och Anna Sterlinger Ahlring står för utbildningen i det entreprenöriella och Sylvia och jag för utbildning i att bygga klassblogg samt app-inspiration. Här kommer vårt sista arbetsmaterial; kanske hittar du något av intresse!

https://docs.google.com/file/d/0B0LPShoqvYf2enFxdXJicjA4QTQ/edit?usp=sharing

 

 

Categories: Appar, ASL, Datorer, Internet, iPad, Uncategorized | Etiketter: , , , , | Lämna en kommentar

Tider förändras

Och det måste vårt tänkande om undervisningen också… Det är svårt att veta vad dagens ungdomar behöver ha med sig från skolan i dag för att klara framtidens jobb, när vi inte ens vet vilka jobb som kommer att finnas… Eller vilka behov som kommer styra…

Tekniken har gått fram med rasande fart och en sak är säkert, den försvinner nog inte med det första. En annan sak som är säkert, är att tekniken i dag är en naturlig del i våra barns liv. De behärskar den från mycket tidig ålder och använder den varje dag på sin fritid. Allt från mobiltelefoner, tv-spel, datorspel, iPads, iPods, datorer, digitalkameror osv. Varför ska den då inte finnas naturligt i deras utbildning? Barnen lär sig fort och genom att prova sig fram, söka på internet hur man ska göra eller helt enkelt dela med sig till varandra. Det är vi vuxna som behöver fortbildning så att vi kan hänga med de unga och lära oss HUR vi ska använda digitala verktyg, bland annat för att synlig göra elevernas lärande!
Skolorna i Sverige behöver bli mer likvärdiga i sin utbildning och det är vi pedagoger som måste bli tydligare och berätta vilken fortbildning som behövs för att klara detta…
Then Versus Now: How Technology in Schools Has Changed Over Time
Image compliments of Master of Arts in Teaching Degrees

Categories: Datorer, Internet, iPad, Kompetensutveckling | Etiketter: , , , , | 3 kommentarer

Var är vår kompetens på väg…?!

Jag kan inte låta bli att återkomma till detta med kompetens- att kunna använda sig av sina IT- verktyg… Trenden i Sverige har ju visat sig att fler och fler förskolor och skolor köper in datorer och iPads, trådlösa nätverk byggs ut och tekniken förbättras ( dock sakta…). Nästan alla har en smartphone som de kan använda någorlunda för eget bruk. Men, vad hjälper det att man har tillgång till allt detta om man inte vet hur eller varför (syfte/mål)? Jag tror att det finns tre olika grupper av pedagoger:

Den första är de som anser att de har jobbat i alla år utan att använda digitala verktyg  och ”det har ju gått bra”… En del tycker att eleverna tillbringar stor del av sin fritid vid en dator – och det borde räcka…

Den andra är de som använder datorn/iPaden, men bara som ett skrivverktyg eller ett uppslagsverk. Denna grupp är den som behöver mest kompetensutveckling och utbildning. Det finns en vilja att använda det som finns, men saknar som sagt kunskapen om hur.

Den sista gruppen är de pedagoger som använder de digitala verktygen naturligt i sitt arbete och i relation till mål och förmågor.

2012 gjordes det en forskningsstudie (SMIL; Sammenhengen mellom ikt-bruk og læringsutbytte) med ca. 17000 elever och ca 2500 lärare i de norska gymnasieskolorna i alla fylkeskommunerna i Östlandssamarbetet. Studien pågick i tio månader. Forskningsprojektet inriktade sig på förhållandet mellan verktyg, kompetens och metoder.

Det man såg i studien var liknande tendenser som i Sverige; relativt bra tillgång till teknologi, men pedagoger saknar utbilning i att använda dessa på bästa sätt. Många använder datorerna, men inte ämnesinriktat. Rapporten trycker på att för att komma tillrätta med detta så måste rektorer och ledning stötta lärana i användandet samt ge tillfällen till digital kompetenshöjning över en längre tid. Det är även viktigt att åtgärder som tas följs upp, med tydliga strategier mot  relevant digital kompetens.

Åtgärder som är tagna i Norge efter denna rapport är bland annat att skriva en ny strategisk plan för användning av IT i undervisningen där målet är att elever, lärare och skolledning ska få ut så mycket som möjligt av den teknologi som finns, samt att pröva ut nya metoder för det padagogiska användandet av IT i klassrummet.
Läs om forskningsstudien här.

Jag är av den mening att om våra elever ska rustas för framtiden och nå sina mål, så måste strategiska planer för kompetenshöjning för pedagoger finnas. Varje skola/förskola bör följa upp och utvärdera vid varje termins slut.

Hur ser det ut på din skola…?!

Categories: Datorer, Förmågor, Internet, Kompetensutveckling, Läroplan, Uncategorized | Etiketter: , , , , , | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Idrott och hälsa // Pops Academy

Idrott och hälsa åk 4 - 9 Pops Academy

Digitalt lärande

i Huddinge kommun

The Teach Geek

Improving learning with technology

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

Gary King

Welcome to my blog - Teaching | Learning | Leadership | Innovation

mICT education

Utan kunskap är livet inte mer än skuggan av döden./Moliére

Psykologi för Lärande | PFL

tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

Hjärna med händer

Slöjd. Händer och hjärna arbetar tillsammans

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

autismnvskane

Aktiviteter. Stöd. Gemenskap.

Fröken Ann

Change your thoughts and you can change your world!

Helén i skolan

Här presenterar grundsärskolan åk 1-3 sitt arbete.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

SpelLäraren

En blog för dig som lärare eller förälder som vill veta mer om vad barn och ungdomar spelar för spel eller är nyfiken på gamification

%d bloggare gillar detta: