Förmågor

ShowMe-ett fantastiskt verktyg

Show Me kan användas på många sätt, men själv har jag bara använt det i ”flippade” sammanhang. Det vill säga att jag har spelat in och skickat hem genomgångar som jag ville att mina elever skulle titta på och fundera över innan lektionen i skolan. ”Filmerna” har även i bland använts för att ge elever förförståelse inför mina genomgångar och det har fungerat väldigt bra och varit uppskattat av både elever och föräldrar.

Nu har jag testat att använda Show Me som ett dokumentations verktyg för min sexåriga dotter. Hon tyckte det var roligt att både få rita och berätta vad hon kunde och sedan kunna se det som en film. När den var klar visade hon den för pappa och det var det en stolt tjej som berättade att hon hade gjort det här alldeles själv (nästan i alla fall).

Jag frågade vad som var bra just med att spela in på det här viset och Elise svarade: jo, jag lär mig ännu mer och bättre när jag måste berätta med ord – jag kommer i håg det mycket bättre då… Mitt kloka barn…!

Visst skulle man kunna använda Show Me mer än vad vi gör?! Prova du med😀

Här kan du se Elises film om addition

Categories: Appar, Förmågor, Matte | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

21st century teacher…

21st century…

Ja, vet alla väl vad det betyder? Och ännu mer vad en 21st century teacher är?! Kanske inte alla (än), men det sprider sig. Diskussioner om vad våra barn och elever behöver få med sig in i framtiden pågår i hela världen och det betyder att vi i Sverige inte får sacka efter i dessa diskussioner. Men, det är svårt som sagt att veta hur vi i dag ska möta framtidens behov när vi knappt kan möta dagslägets krav. Vi måste leva i nuet och undervisa med siktet framöver. Tiden som kunskapsförmedlare är förbi – vi måste utgå från förmågor och förhållningssätt och släppa fram elevers kreativitet. Vi ska inte försvinna som lärare, bara ändra vår position och bli interagerande coacher som ställer de rätta frågorna för att föra kunskapsutvecklingen framåt. Vi ska vara genuint INTRESSERADE av våra elevers arbeten och deras vilja att utvecklas!

Som lärare behöver du känna till olika inlärningsmetoder för att kunna göra skillnad i din praktiska undervisning och det finns några olika metoder som jag vill berätta om:

  1. Forskningsbaserat lärande: bygger på att ställa utmanande frågor till eleverna som får dem att ställa nya frågor och att sedan ställa en hypotes. Nyfikenheten får dem att vilja ta reda på fakta som sedans ställs mot hypotesen. I processen hittar eleverna nya vägar att utforska som resulterar i insikt och kunskap. Tillslut reflekteras och diskuteras det kring  den nya kunskapen.
  2. Problembaserat lärande: Verkliga och utmanande problem som eleverna måste samarbeta kring för att lösa. Lärandet i sig sker i motivationen att vilja lösa problemet. Läraren bistår som handledare och inspiratör (Läs mer på http://sv.wikipedia.org/wiki/Problembaserat_l%C3%A4rande )
  3. Discovery learning: En undersökande, konstruktivistisk inlärningsteori som sker i problemlösnings situationer där eleven bygger på egna tidigare erfarenheter och kunskaper för att upptäcka fakta och sammanhang. Eleven utforskar, jobbar utifrån frågeställningar eller utför experiment. Utifrån detta skapas egna slutsatser.
  4. Kooperativ inlärning
   Flera definitioner av kooperativ inlärning har formulerats. Den mest använda i högre
   utbildning är troligen David och Roger Johnsons vid University of Minnesota. Enligt
   Johnson & Johnson-modellen, är kooperativ inlärning undervisning som involverar studenter som arbetar i team för att uppnå ett gemensamt mål, under förhållanden som omfattar följande delar (7):

. Positivt ömsesidigt beroende. Gruppmedlemmarna är skyldiga att lita på varandra för att nå målet. Om några gruppmedlemmar inte gör sin del, lider alla konsekvenser.

. Eget ansvar. Alla elever i en grupp är själva ansvariga för att göra sin del av arbetet.

. Face-to-face promotiv interaktion. Även om en del av gruppens arbete ska genomföras individuellt, måste det även göras interaktivt med gruppen där medlemmarna ger varandra återkoppling, utmanande resonemang och slutsatser.

. Lämplig användning av samarbetsförmåga. Eleverna uppmuntras och har bidragit till att utveckla förtroendeskapande, – ledarskaps, – beslutsfattande, – kommunikations, – och konflikthanterings färdigheter

. Grupp bearbetning och regelbundet bedöma vad de gjort bra som ett team, samt identifiera förändringar som de kommer att göra för att fungera mer effektivt i framtiden.
Cooperative learning är inte bara en synonym för studenter som arbetar i grupp utan för att räknas som denna inlärningsmetod måste de fem uppräknade elementen finnas med i processen..

               5.  Autentisk inlärning: är en metod som låter elever undersöka, diskutera, meningsfullt konstruera situationer från verkliga livet med begrepp och relationer. Inlärningen ska vara så sanningsenlig och verklig som det går för att eleverna ska bli engagerade i genuina inlärningsproblem som ska gynna dem att göra kopplingen mellan nytt material som lärs in och sina tidigare erfarenheter.

               6. Projektbaserat lärande: Ett projektarbete bör ha en nära anknytning till verkligheten, vara ämnesövergripande, engagera eleverna i både planering och utformning av uppgiften samt vara problembaserat. Ett stort ansvar läggs på eleverna att värdera och analysera den information de hittar i sina sökningar vilket kräver att de är källkritiska.

              7. Situerat lärande: En central uppfattning i teorier om situerat lärande är att kunskap konstrueras dynamiskt i ett socialt sammanhang. Vår uppfattning om vad vi gör påverkas av hur vi uppfattar vår roll som medlemmar i samhället (Clancey, 1995), tex hur vi klär oss, hur vi pratar. Ur ett situerat perspektiv är alla handlingar sociala oavsett om man befinner sig bland folk eller är ensam. (http://hemma.homelinux.org/utbdesign/situerat.html )

Categories: Förmågor, Formativ bedömning, Uncategorized | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Formativ bedömning

Hur får vi elever att gå vidare i sitt lärande utan att det uppfattas som kritik och att det ger omvänd effekt…?! Titta på det här klippet – det talar för sig själv!

Läs mer om formativ bedömning HÄR.

Categories: Förmågor, Formativ bedömning | Etiketter: , , , , , | Lämna en kommentar

Inläsningstjänst med ny app!

20131023-223056.jpg

Categories: Appar, Förmågor, Uncategorized | Lämna en kommentar

Matteboken.se

Matteboken.se är ett verktyg för att studera matte på nätet där det finns material, videolektioner, räkneövningar och forum och som är utvecklad av Mattecentrum.. Du hittar förutom övningar, prov (Pdf), och några av Sveriges Skärmklippkändisar som räknar några tal (film), över 800 videolektioner för matte från skolår 3 till och med gymnasiet!

Denna sida kan användas som en del av lektionen av lärarern, men också av elever som vill träna lite extra hemma. Förutom alla övningar och mattevideor så har Mattecentrum även läxhjälp; titta här:

http://vimeo.com/36539170

Här hittar du länken till Matte boken!

Categories: Datorer, Förmågor, Internet, Matte, Uncategorized | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Digitala verktyg för att se elevens lärande

Patricia Díaz, lärare i engelska och spanska, säger att sociala medier och andra digitala verktyg ger lärare nya möjligheter att bedöma eleverna och ger förslag på hur lärare kan arbeta med återkoppling för att göra både bedömningen och eleverna mer synliga.

Se hennes föreläsning som sändes den 14/10 genom skolporten på UR Play.

Digitala verktyg för att se elevens lärande

Categories: Datorer, Föreläsning, Förmågor, Internet, Kompetensutveckling | Etiketter: , , , , , , , | Lämna en kommentar

Mattenauterna!

Kan man bli glad av en mattefilm? Jo, det kan man. Tog mig själv i att småfnittra när jag tittade på den här filmen. Mycket för att jag känner igen sättet att jobba- och vet hur mycket eleverna gillar sådana spel! Så, sätt i gång och spela:-)

Närmast 1000

Kolla in mattenauternas hemsida HÄR

Categories: Förmågor, Flippade klassrum, Internet, Matte, Uncategorized | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

iPadpanelen

En ny sida där elever från olika skolor runt om i Sverige tycker till om appar och iPad i undervisningen. Länken hittar du på höger sida under ”Recensioner av appar”. Ta en titt!

Categories: Appar, Förmågor, Internet, iPad | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Ny app!

Inte gratis den här gången, men dock användbar tror jag! Tryck på bokstaven och hör bokstavsljudet, dra bokstäver för att sätta i hop dem till ett ord som sedan läses upp. När du har skrivit din mening kan du trycka enter och den läggs till i din berättelse. Du kan även läsa in din berättelse och ta egna bilder och ha dem som bakgrund. Fler kan använda Spell &Tell på samma iPad (vad dom nu menar med det-vad jag vet kan fler alltid använda samma app på en iPad?)

Pris 38 kr

20131015-205258.jpg

Categories: Appar, ASL, Förmågor, iPad | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Lärplattan naturlig del av förskolebarnens vardag!

Det händer mycket i Huddinge kommun när det gäller implementering och användandet av digitala verktyg i för, -grund och gymnasieskola. Som IT-pedagog i kommunen har jag förmånen att få besöka och se med egna ögon vad som händer ute i verksamheterna och jag tycker att vi har all grund till att vara stolta!

Kräppla förskola arbetar med lärplattan som ett komplement: ”de ersätter inte det gamla utan kompletterar allt annat vi gör”, säger Angela Graper, förskolechef för Kräppla och Kungsfågelns förskolor i Stuvsta. Pedagogerna har fått gå utbildningar för att lära sig tekniken och har också hållt kurser för många av kommunens förskolepedagoger.

HÄR kan du läsa mer om hur de tänker och jobbar på Kräppla fsk! I kommunen har vi en e-strategi som säger  att ” Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-IT-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden”; – och vi är på god väg!

IMG_1811

Categories: Appar, Förmågor, iPad, Kompetensutveckling, Uncategorized | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Idrott och hälsa // Pops Academy

Idrott och hälsa åk 4 - 9 Pops Academy

Digitalt lärande

i Huddinge kommun

The Teach Geek

Improving learning with technology

IKT Öckerö

Digital pedagogisk kompetens för skolutveckling i Öckerö kommun

Gary King

Welcome to my blog - Teaching | Learning | Leadership | Innovation

mICT education

Utan kunskap är livet inte mer än skuggan av döden./Moliére

Psykologi för Lärande | PFL

tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

Lärlabbet

För lärare, med lärare, av lärare.

Hjärna med händer

Slöjd. Händer och hjärna arbetar tillsammans

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

autismnvskane

Aktiviteter. Stöd. Gemenskap.

Fröken Ann

Change your thoughts and you can change your world!

Helén i skolan

Här presenterar grundsärskolan åk 1-3 sitt arbete.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

SpelLäraren

En blog för dig som lärare eller förälder som vill veta mer om vad barn och ungdomar spelar för spel eller är nyfiken på gamification

%d bloggare gillar detta: